Η συλλογή συνεισφορών που γίνεται μέσω αυτού του ιστοτόπου έχει σκοπό:

  • την κάλυψη των πρώτων δικαστικών εξόδων και
  • την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών

της 12χρονης επιζώσας από το κύκλωμα τράφικινγκ και παιδοβιασμών του Κολωνού και της οικογένειάς της.

Η καμπάνια crowdfunding τρέχει από την Επιτροπή Αλληλεγγύης στη 12χρονη σε άμεση συνεννόηση με την οικογένεια.