Για τον παρόντα ιστότοπο ισχύει το πλαίσιο λειτουργίας και η πολιτική προσωπικών δεδομένων του omniatv, με τις εξής ειδικές προβλέψεις για την πλατφόρμα του crowdfunding:

  • Όσα δεδομένα συλλέγονται έχουν αποκλειστικό σκοπό την ασφαλή ολοκλήρωση των πληρωμών.
  • Πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται έχουν αποκλειστικά και μόνο τα άτομα που είναι άμεσα υπεύθυνα για τη διαχείριση και ολοκλήρωση του crowdfunding.
  • Κανένας τρίτος δεν έχει ούτε πρόκειται να αποκτήσει στο μέλλον πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται.
  • Το σύνολο των δεδομένων που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο θα καταστραφούν ολοκληρωτικά σε διάστημα τριών ημερών από την επιτυχή ολοκλήρωση του crowdfunding ή την ανακοίνωση λήξης του.